Facebook

Dorpsbelangen Harreveld heeft een photo gedeeld.
1 dag geleden

Dorpsbelangen Harreveld heeft een photo gedeeld.
1 dag geleden
Gisteren was de halfjaarlijkse vergadering van dorpsbelangen. Dit was tevens de laatste vergadering van Engelien Kolkman als voorzitter en bestuurslid van Dorpsbelangen Harreveld. Zij heeft zich meer dan tien jaar ingezet voor Harreveld. Projecten waar ze zich zoal voor heeft ingezet waren: de aanpassing van het dorpshart (meester Nijsplein), inbreiding in het dorp (de Bond), opzetten van het project WMO en zo zijn er nog een heel aan meer. Aan het eind van de vergadering mocht ze de feestverlichting onthullen. Deze verlichting zal met verschillende evenementen in Harreveld inzetbaar kunnen zijn, zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om er vlaggen bij aan te hangen. Wij als Dorpsbelangen willen Engelien hartelijk bedanken voor haar energieke en betrokken inzet en wensen haar veel plezier met de extra vrije tijd😉

Dorpsbelangen Harreveld heeft een link gedeeld.
3 dagen geleden
Voor informatie over glasvezel in de kern, volg de volgende pagina!

Dorpsbelangen Harreveld heeft een status gedeeld.
4 dagen geleden
Aan alle contactpersonen van Dorpsbelangen Harreveld en alle inwoners. Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de elfde algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Harreveld. Iedereen is van harte welkom op deze vergadering en wij hopen u in grote getale te zien. Agenda 11de “Algemene vergadering Dorpsbelangen Harreveld” Woensdag 17 april 2019, aanvang 20.00 uur, In het dorpshuis ’t Kempken. 1. Opening /welkomstwoord. 2. Vaststellen agenda 3. Notulen 10 de algemene ledenvergadering 14 november 2018. 4. Mededelingen. Voorstel vergadering 1 x per jaar te houden. Spreek kwartier aandacht geven. Separate mailadressen doorvoeren. 5. Financieel jaaroverzicht kascontrole 6. SV Harreveld 7. Samen op Harreveld 8. Energiek Harreveld 9. Voortgang school 10. Net Mobiel 11. WMO 12. Dorpsplan 13. Boekje “welkom in Harreveld” 14. Straatverlichting 15. Groen. Plan Ursulastraat; aanplant mogelijkheden 16. Horizon 17. Politie 18. Commissies en werkgroepen 19. Glasvezel 20. Organogram; taken; statuten. Rooster van aftreden: Engelien aftredend, niet herkiesbaar. 21. Rondvraag. 22. Sluiting. De contactpersonen voor de verenigingen hebben de mogelijkheid om lopende zaken, aandachtspunten en nieuwe ontwikkelingen naar voren te brengen. Wilt u hier gebruik van maken, maximaal 5 minuten, dan dit graag vooraf per mail kenbaar maken i.v.m. de planning van deze avond. Met vriendelijke groet, Dorpsbelangen Harreveld p.a. Muldershof 42 7135TX Harreveld db@harreveld.nl

Dorpsbelangen Harreveld heeft een link gedeeld.
4 dagen geleden
Nieuwsbrief 151!!

Dorpsbelangen Harreveld heeft een photo gedeeld.
6 dagen geleden

Dorpsbelangen Harreveld heeft een photo gedeeld.
1 week geleden
Prinses Beatrix bij viering 200 jaar molen Hermien Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is vrijdagochtend 17 mei aanwezig bij de viering van tweehonderd jaar molen Hermien in Harreveld. Deze beltkorenmolen is een Rijksmonument. Prinses Beatrix krijgt tijdens haar bezoek een rondleiding, waarbij vrijwilligers haar uitleg geven over de werking van de molen, het molenaarsambacht en de recent afgeronde restauratie. Met de komst van de Prinses wordt het jubileumjaar ingeluid. In het najaar van 2013 ging de restauratie van het project “Twee eeuwen in weer en wind” van molen Hermien van start. Bij dit project zijn onder meer de schaliĂ«nbedekking op de achtkantige molenromp en de kap vervangen. De Stichting tot instandhouding van Beltkorenmolen Hermien is eigenaar van de molen. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen.

Dorpsbelangen Harreveld heeft een video gedeeld.
1 week geleden

Dorpsbelangen Harreveld heeft een video gedeeld.
1 week geleden

Dorpsbelangen Harreveld heeft een link gedeeld.
2 weken geleden
Nieuwsbrief 150!